HSE POLİTİKASI

NaftoServ, en yüksek güvenlik standardını korur ve çalışanlarımızın ve diğer operasyonlarımızın  sağlığı ile ilgili sağlıklarını korur. Operasyonlar, ses ve çevre ilkelerine uygun olarak ve olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek şekilde yürütülecektir.

Bu, aşağıdakiler tarafından gerçekleştirilecektir:

  • SEÇ mevzuatına ve diğer ilgili gerekliliklere uyma
  • Etkili risk yönetimi vasıtasıyla personelin yaralanmasını ve sağlığına zarar vermemek ve çevresel riskleri azaltmak
  • HSE performansını amaçlar doğrultusunda yönetim yoluyla izlemek, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Emniyet liderliği ve çevre yönetiminin sağlanması, yönetim sorumluluğunun öncelikli bir parçasıdır
  • NaftoServ SEÇ kurallarının uygulanmasında yetkinlik, katılım ve taahhüt temelinde bir SEÇ kültürü geliştirilmesi:

İş yerlerinde, her zaman, HSE işaretlerine göre PPE giyerim.

Kurallara ve usullere her zaman riayet edeceğim

Çalışmalarımı daima riske atacağım

Güvensiz davranış ve koşulları gördüğümde daima davranacağım

Çevreye zarar vermemek için acil müdahale planlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi

Çevreye duyarlı süreçlerin ve teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi

 

Azmi Hawik, CEO NaftoServ

07.08.2015

Sürekli gelişim sayesinde sıfır hata elde edin.

Çevre ilkeleri

SEÇ Politikasını destekleyen aşağıdaki çevresel ilkeler tanımlanmıştır:

  • Enerji ve diğer doğal kaynakları verimli kullanın.
  • Atık üretimini en aza indirin ve fırsatları teşvik edin, azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüşüm yapın.
  • Zararlı kimyasalların yerini almak ya da azaltmak için sistematik bir şekilde çalışın.
  • Çevresel hususları, yeni faaliyetlerin ve ürünlerin planlanması ve geliştirilmesi sürecine entegre edin.
  • Tedarikçi ve yüklenicileri seçerken çevre performansını göz önünde bulundurun.

Çevre yönetim sisteminin ve programlarının geliştirilmesinde bu ilkeler dikkate alınacaktır.