KALİTE POLİTİKASI

NaftoServ müşterilerine dış ve iç ihtiyaç ve beklentileri karşılayan nitelikli ve yenilikçi ürün ve hizmetleri sunacaklardır.

Bu, aşağıdakiler tarafından gerçekleştirilecektir:

Görevlerin ilk kez yapıldığı ve müşterilerimiz ve sahiplerimiz için değer katmaya sürekli gayret gösterdiğimiz kaliteli bir kültür geliştirmek. Bu kalite kültürünün korunmasında NaftoServ temel değerleri enstrümantaldir:

Garantili

Güvenlik bilinci

Yaratıcı

Yetkili

Sonuç odaklı

Amaçları ve hedefleri belirleyerek, ölçerek ve gözden geçirerek performans yönetiminin sağlanması.

Etkin iş süreçlerini oluşturmak ve şirket yönetim sistemini sürekli izlemek ve geliştirmek.

Azmi Hawik, CEO NaftoServ

07.08.2015