Güvenlik Politikası

NaftoServ personeli, varlıkları ve işletmesini potansiyel güvenlik tehditlerine karşı koruyacaktır.Güvenlik, hat yönetimi sorumluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır; çalışanların güvenliği ve korunması, tüm ticari faaliyetlerin öncelikli önceliği olmalıdır. Bu, aşağıdakiler tarafından gerçekleştirilecektir:

  • Güvenlik riskini tanımlamak ve yönetmek için risk analizleri yapmak.
  • Koruyucu önlemler, riski mümkün olan en düşük seviyeye indirmek için uygulanacaktır.
  • Gerektiğinde güvenlik eğitimi verilecektir.
  • Tesisler, sistemler ve bilgiler yeterince güvence altına alınacaktır.
  • Tüm güvenlik olayları ve ihlalleri rapor edilmeli ve kaydedilmelidir. Olaylar soruşturulacak ve ceza davaları polise bildirilecek.

Çalışanlarımız, danışmanlarımız ve yüklenicilerimiz, güvenlik konularında kişisel sorumluluklarının bilincinde olacak ve NaftoServ’in faaliyet gösterdiği ve işlettiği tüm ülkelerdeki kanunlara uyacaktır.

Azmi Hawik, CEO NaftoServ

07.08.2015